GIỎ HÀNG: 0

Quy định về bảo hành đổi trả sản phẩm

Quy định về bảo hành đổi trả sản phẩm

Quy định về bảo hành đổi trả sản phẩm

Quy định về bảo hành đổi trả sản phẩm

Quy định về bảo hành đổi trả sản phẩm
Quy định về bảo hành đổi trả sản phẩm

Chính sách cửa hàng

Quy định về bảo hành đổi trả sản phẩm

05-04-2016 03:28:26 PM

_khach hang khi mua hang ben cua hang neu cam thay san pham chung toi cung cap khong hai long ,khach hang duoc hoan tra lai san pham trong vong 48 h + kem theo hoa don mua hang  de co so tien hanh xac minh va xu ly don hang  do .

-tien van chuyen chung toi se chiu phi neu san pham chung toi giao bi loi ,hu hong ,v v

Các tin khác