GIỎ HÀNG: 0

Bánh trộn sẵn gia vị ống ngắn vị khô gà lá chanh

Bánh trộn sẵn gia vị ống ngắn vị khô gà lá chanh

Bánh trộn sẵn gia vị ống ngắn vị khô gà lá chanh

Bánh trộn sẵn gia vị ống ngắn vị khô gà lá chanh

Bánh trộn sẵn gia vị ống ngắn vị khô gà lá chanh
Bánh trộn sẵn gia vị ống ngắn vị khô gà lá chanh

Sản Phẩm

  • Bánh trộn sẵn gia vị ống ngắn vị khô gà lá chanh

  • Giá : 60.000 VNĐ
  • MASP : btcglc
  • Cho vào giỏ hàng